پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠
ساعت
نمای شهر

اوقات شرعی
پیوند

مزایده
مناقصه
شهرسازی الکترونیک
تعرفه عوارض
ارتباط با ما
تاریخچه شهرداری

شهرداران منطقه دو از سال 1388 تا کنون

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ شروع بکار

تاریخ اتمام

1

عبدالکریم

مقصودی

رمضان

1388/4/13

1389/7/11

2

مهران

ابراهیمی

قدرت

1389/7/11

1390/9/28

3

محمدرضا

حمزه پور

محمود

1390/9/28

1391/3/30

4

رضا

حیدری زاده

قنبر

1391/3/30

1392/1/26

5

عبدالحسین

دبیده

حسین

1392/1/26

1392/12/27

6

عبدالحسین

ارجمند

غلامعلی

1392/12/27

1394/6/18

7

افشین

مظهری

خسرو

1394/6/18

1395/6/21

8

مهدی

رنجبری

 فردان

1395/6/21

تا کنون

 

 

 

 

 

نمایش امار کل بازدیدکنندگان سایت :  142769   نمایش بازدیدکنندگان امروز : 55   نمایش بازدید کنندگان حاضر در سایت:2